Nasze Archiwum gwarancją rzetelnych usług
Nasze Archiwum gwarancją rzetelnych usług

O naszym Archiwum

Archiwum Sieradzkie „Archiwista” sp. z o.o. jest jedną z pierwszych firm w Polsce prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej. Powstała w 1992 roku jako firma rodzinna. Jest członkiem i jednym z założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów. Świadczy wszelkie usługi archiwizacyjne w zakresie dokumentacji niearchiwalnej, w szczególności przechowywania akt osobowych i płacowych.

Spółka działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Została wpisana do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego, obecnie Marszałka Województwa Łódzkiego.

W Archiwum przechowywanych jest m.in. ok. 800.000 sztuk akt osobowych oraz dokumentacja płacowa przekazana przez ponad 400 firm, dokumenty finansowe, księgowe i wszelkie inne wytworzone przez zlikwidowane podmioty. Archiwum gwarantuje poufność powierzonych informacji oraz danych.

Archiwum posiada własną bazę magazynową z instalacjami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz monitoringiem. Magazyny spełniają warunki techniczne wymagane dla tego typu obiektów.

Członkowie Zarządu firmy ukończyli studia podyplomowe w zakresie archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mają wykształcenie ekonomiczne, a także kwalifikacje z ekonomiki finansów, przetwarzania danych i doradztwa personalnego, co gwarantuje wysoki poziom usług w zakresie przechowywania dokumentacji.

Oferta

Firma świadczy usługi w zakresie:

 • archiwizacji (porządkowanie i przygotowanie do dalszego przechowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej);
 • przechowywania dokumentów firm, które zostały zlikwidowane;
 • wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • wydawania odpisów, kopii i wyciągów z przechowywanych akt;
 • wydawania zaświadczeń będących odpowiednikiem świadectw pracy wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • tworzenie archiwów zakładowych, w tym:
  • tworzenie procedur kancelaryjno-archiwalnych,
  • opracowywanie instrukcji kancelaryjnych,
  • przygotowanie instrukcji działania archiwum,
  • tworzenie jednolitych rzeczowych wykazów akt, katalogów alfabetycznych, chronologicznych,
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie działania archiwum zakładowego,
 • porządkowania istniejących archiwów zakładowych;
 • przechowywania usługowego na zlecenie innych podmiotów (przyjęcie akt do depozytu);
 • przygotowania dokumentów do niszczenia;
 • udostępnianie przechowywanych dokumentów osobom i instytucjom uprawnionym.

Archiwum ponosi koszty i ryzyko transportu akt do miejsca przechowywania.

Ceny usług ustalane są po zapoznaniu się Archiwum z charakterem i zakresem prac archiwizacyjnych.

Zainteresowanym ofertą usług świadczonych przez Archiwum udzielane są wszelkie niezbędne informacje umożliwiające podjęcie decyzji dotyczącej korzystania z nich.

Zasób aktowy

Wykaz podmiotów, których dokumentacja przechowywana jest w Archiwum Sieradzkim „Archiwista” sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, do której dostęp możliwy jest tutaj.

Wzór podania o wydanie dokumentów znajduje się tutaj.

Certyfikaty

Referencje

Kontakt

Archiwum Sieradzkie „ARCHIWISTA” sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz
woj. łódzkie

tel.(+48) 502 355 046
(+48) 502 355 047
e-mail:biuro@archiwista-sieradz.pl

KRS 0000192838
NIP 827 001 41 63
REGON 73 008 73 61
Nr rachunku bankowego: 
73 9263 0000 0980 0369 2013 0001