Firma świadczy usługi w zakresie:

 • archiwizacji (porządkowanie i przygotowanie do dalszego przechowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej);
 • przechowywania dokumentów firm, które zostały zlikwidowane lub upadły;
 • wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • wydawania odpisów, kopii i wyciągów z przechowywanych akt;
 • wydawania zaświadczeń będących odpowiednikiem świadectw pracy wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • tworzenie archiwów zakładowych, w tym:
  • tworzenie procedur kancelaryjno-archiwalnych,
  • opracowywanie instrukcji kancelaryjnych,
  • przygotowanie instrukcji działania archiwum,
  • tworzenie jednolitych rzeczowych wykazów akt, katalogów alfabetycznych, chronologicznych,
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie działania archiwum zakładowego,
 • porządkowania istniejących archiwów zakładowych;
 • przechowywania usługowego;
 • przygotowania dokumentów do niszczenia.

Archiwum ponosi koszty i ryzyko transportu akt do miejsca przechowywania.

Ceny usług ustalane są po zapoznaniu się Archiwum z charakterem i zakresem prac archiwizacyjnych.

Zainteresowanym ofertą usług świadczonych przez Archiwum udzielane są wszelkie niezbędne informacje umożliwiające podjęcie decyzji dotyczącej korzystania z nich.