Archiwum Sieradzkie „Archiwista” sp. z o.o. jest jedną z pierwszych firm w Polsce prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej. Powstała w 1992 roku jako firma rodzinna. Jest członkiem i jednym z założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów. Świadczy wszelkie usługi archiwizacyjne w zakresie dokumentacji niearchiwalnej, w szczególności przechowywania akt osobowych i płacowych.

Spółka działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Została wpisana do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego, obecnie Marszałka Województwa Łódzkiego.

W Archiwum przechowywanych jest m.in. ok. 370.000 sztuk akt osobowych oraz dokumentacja płacowa i inna przekazana przez około 250 firm. Archiwum gwarantuje poufność powierzonych informacji oraz danych.

 

Archiwum posiada własną bazę magazynową z instalacjami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz monitoringiem. Magazyny spełniają warunki techniczne wymagane dla tego typu obiektów.

Członkowie Zarządu firmy ukończyli studia podyplomowe w zakresie archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mają wykształcenie ekonomiczne, a także kwalifikacje z ekonomiki finansów, przetwarzania danych i doradztwa personalnego oraz doświadczenie w pracy  m.in. w dziale kadr dużego przedsiębiorstwa, co gwarantuje wysoki poziom usług w zakresie przechowywania dokumentacji.